De start van Raddraaiers

Met de komst van het nieuwe jaar moesten ook de arbeidsbetrekkingen opnieuw bevestigd worden. Binnen de huidige consternatie die zich meester heeft gemaakt door de transities van hulpverlenings- en onderwijsland geen automatisch gegeven.

De flexibele schil is het credo. Ongewenste bijwerking is dat frisse winden en jong aanstormend talent die een organisatie in beweging zetten per jaar worden verruild. Het biedt echter wel een mogelijkheid om hier kansen te benutten.

De inzet van tijdelijke krachten kan je ook benutten om direct echte innovatie in de hulpverlening door te zetten. Onze missie is het in beweging brengen, met de durf, de mentaliteit en het vakmanschap van een raddraaier.

Hello World!

Wij zijn Raddraaiers!